We use cookies to provide you with the best user experience possible. By using this website, you agree to our data protection regulations and to the use of cookies. Otherwise, you can adjust your settings.

EnergySavingChecks for Bulgaria

  • Енерго спестяваща сметка

    С един поглед: Интерактивният профил Енерго спестяваща сметка прави потреблението на енергия видимо. Независимо дали става дума за отопление, електроенергия или кола – тя следи развитието на всичките данни за енергията, стъпка по стъпка.

    Енерго спестяваща сметка
  • приложението за Android и iPhone: EECC Check

    С помощта на безплатното приложение "Енергийна проверка", работата с Вашата Eplace сметка e бързa и леснa. С приложението за Android и iPhone, можете да въведете данни за потреблението на топлинна енергия, електроенергия и вода директно при измервателните уреди, като отбелязвате показанията на измервателните уреди или си припомнята предишни показания.

    EECC Check