EnergySavingChecks for Bulgaria

  • Енерго спестяваща сметка

    С един поглед: Интерактивният профил Енерго спестяваща сметка прави потреблението на енергия видимо. Независимо дали става дума за отопление, електроенергия или кола – тя следи развитието на всичките данни за енергията, стъпка по стъпка.

    Енерго спестяваща сметка
  • приложението за Android и iPhone: EECC Check

    С помощта на безплатното приложение "Енергийна проверка", работата с Вашата Eplace сметка e бързa и леснa. С приложението за Android и iPhone, можете да въведете данни за потреблението на топлинна енергия, електроенергия и вода директно при измервателните уреди, като отбелязвате показанията на измервателните уреди или си припомнята предишни показания.

    EECC Check